top of page
  • Yazarın fotoğrafıE.S.Erdönmez

Yüklerin Taşınmasında Kullanılan Uluslararası Mevzuat

The International Convention for Safe Containers (CSC):

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, konteynerlerin elleçlenmesi, istifi ve taşınması sırasında can ve mal güvenliğini sağlamak, konteyner taşımacılığını kolaylaştırmak, konteynerlerin kontrol ve muayene esaslarını belirlemek, yapısal ve operasyonel gereklilikler ile emniyet ve güvenliğe yönelik hususları düzenlemek amacıyla 1972 yılında kabul edilen Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleşmesi) 6 Eylül 1977 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de 8 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ISO 1496/3:

Bu standart, taşıma şekilleri arasındaki değişim dahil, karayolu, demiryolu ve deniz yolu ile uluslararası değişim ve nakliye için, yerçekimi veya basınç yoluyla sıvı olarak doldurulabilen veya boşaltılabilen gaz, sıvı ve katı maddeleri (kuru yük) taşımaya uygun, ISO seri 1 tank konteynerlerinin temel özellikleri ve deney şartlarını kapsar. Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code):

CSS kodunun amacı, yüklerin güvenli bir şekilde istiflenmesini ve güvenliğini sağlamak için uluslararası bir standart sağlamak maksadıyla; * Gemilerin emniyetli kargo araçları ile donatılmasını, * Gemi ve personel için riskleri en aza indirmek için yüklerin uygun şekilde istiflenmesi ve emniyete alınması konusunda genel tavsiyelerde bulunmayı; * İstifleme ve emniyete alma konularında zorluklar ve tehlikeler yarattığı bilinen kargolar hakkında özel tavsiyelerde bulunmayı,

* Ağır deniz koşullarında uygulanabilecek eylemler hakkında danışmanlık yapmayı,

* Kargo değişiminin etkilerini gidermek için alınabilecek eylemler hakkında danışmanlık yapmayı, hedeflemektedir. The Acceptable Container Condition Manuel (ACC)

Tank konteynerlerinin operatörler, kiracı, nakliyeci veya taşıyıcı arasında gibi taraflar arasında sahibinin değişmesi durumunda denetlenmesini sağlamak maksadıyla Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu tarafından düzenlenmiştir. Kiralama modellerinde de bahse konu denetimler icra edilmelidir. Genel amaçlı bir tank konteynerinin kabul edilebilir bir durumda devir teslimi için denetim kriterleri oluşturulmuştur. ACC, bir tankın ne zaman onarılması gerektiğini de önerir. Tank Container Repair Guideliness and Definitions:

Hasarlı konteynerlerin nasıl onarılacağına dair Tank Konteyner Birliği tarafından yayımlanmış bir rehberdir.

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page