top of page

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

isguvenligikare.jpg
acildurumkare.jpg
calismaortamıgozetimi_kare(1).jpg

İş Güvenliği

Acil Durum Eylem Planları

Çalışma Ortamı Gözetimi

riskdegerlendirme_kare.jpg
sirket-ici-egitim_w1145_h572_op.jpg
sg pl.jpg

Risk Analizi

İş Güvenliği Eğitimleri

Sağlık ve Güvenlik Planı

İŞ GÜVENLİĞİ: Hizmetler

 RİSK ALMA ÖNLEM AL!

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre;

          01-50 arası çalışanı olan firmalarda; “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine  01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. “Az Tehlikeli”  sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde  ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

          50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin “Az Tehlikeli” “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

          Bu bağlamda Erdönmez İnşaat Ticaret bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarımızın görevleri ise şu şekildedir;

• İş güvenliği ile ilgili Temel Eğitimleri vermek,
• İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
• Eğitim Planı hazırlamak,
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
• İş yeri Risk Değerlendirmesi yapmak,
• Acil Durum Eylem Planı hazırlamak,
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
• İç Yönetmelik hazırlamak,
• İş İzni Prosedürü hazırlamak,
• Çalışma talimatları hazırlamak,
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

İŞ GÜVENLİĞİ: Hoş Geldiniz
bottom of page