top of page
  • Yazarın fotoğrafıE.S.Erdönmez

IMDG Kodları ve Anlamları

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A; paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenlemek amacıyla MSC.122(75) sayılı karar ile Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Code)’u yayımlamıştır. 1 Ocak 2004 itibariyle IMDG Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemi ve bu yükleri elleçleyen kıyı tesisi ilgilileri ile diğer ilgililer IMDG Kod hükümlerini yerine getirmek zorundadır. Taşınan tehlikeli maddeler 9 sınıf altında incelenmektedir. Sınıfların ve bölümlerin sayısal sırasının tehlike düzeyiyle bir ilgisi yoktur.

- Sınıf 1: Patlayıcılar · Bölüm 1.1: Kitlesel patlamaya neden olabilecek maddeler ve mallar · Bölüm 1.2: Kitlesel patlamaya neden olmayan; ancak projeksiyon tehlikesi olan maddeler ve mallar · Bölüm 1.3: Kitlesel patlamaya neden olmayan; ancak yangın ve hafif bir patlama veya hafif bir projeksiyon tehlikesi veya ikisi birden olan maddeler ve mallar · Bölüm 1.4: Belirgin bir tehlike arz etmeyen maddeler ve mallar · Bölüm 1.5: Kitlesel patlama tehlikesi olan çok hassas maddeler · Bölüm 1.6: Kitlesel patlama tehlikesi olmayan çok fazla hassas mallar

- Sınıf 2: Gazlar · Bölüm 2.1: Yanıcı gazlar · Bölüm 2.2: Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar · Bölüm 2.3: Zehirli gazlar

- Sınıf 3: Yanıcı sıvılar

- Sınıf 4: Yanıcı katı maddeler; kendinden parlayıcı maddeler; su ile temas halinde yanıcı gaz meydana getiren maddeler · Bölüm 4.1: Yanıcı katı maddeler, kendinden tepkimeli maddeler ve duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar · Bölüm 4.2: Kendiliğinden parlayıcı maddeler · Bölüm 4.3: Suyla temas halinde yanıcı gaz meydana getiren maddeler

- Sınıf 5: Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler · Bölüm 5.1: Oksitleyici maddeler · Bölüm 5.2: Organik peroksitler

- Sınıf 6: Zehirli ve bulaşıcı maddeler · Bölüm 6.1: Zehirli maddeler · Bölüm 6.2: Bulaşıcı maddeler

- Sınıf 7: Radyoaktif malzeme

- Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler

- Sınıf 9: Çeşitli tehlikeli maddeler ve mallar

64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page